Ofisi ya Rais - Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa

Halmashauri ya Wilaya ya Kilosa

ADAM I MGOYI - MKUU WA WILAYA 

P.O.  BOX  2798